Parallel-import

Er zijn ook andere bedrijven dan SIBK-leden die zelf hun kaas importeren. Zij presenteren dat als een voordeel voor hun afnemers, terwijl ze feitelijk uit financiële overwegingen hun afnemers een stuk voedselveiligheid onthouden. Immers, zij kopen hun kaas veelal buiten de traditionele markten om rechtstreeks bij boeren.

Het toezicht op de boerderijen laat in veel landen (niet in Nederland) veel te wensen over. Daardoor is het extra belangrijk om als verantwoord bedrijf zelf te controleren of de kaas veilig is voor de consument. Dat gebeurt bij niet SIBK-leden echter niet of nauwelijk wanneer het om eigen import gaat.

Alleen bedrijven die bij de SIBK zijn aangesloten, dan wel hun kaas bij SIBK-leden kopen, kunnen ervan verzekerd zijn dat de kaas aan de hoogste eisen voldoet en dat hun consumenten de hoogste mogelijk bescherming genieten.