Recalls

Ondanks het toezicht van de overheid kan het gebeuren dat een of meer kazen toch niet aan de gestelde eisen voldoen. Dat wil niet per definitie zeggen dat zij gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, maar feit is dat zij niet aan de gestelde eisen voldoen. In dergelijke gevallen wordt het product via een zogenaamde recall van de markt gehaald. Dat betekent dat de producent, handelaar of winkelier zijn afnemers informeert en aangeeft dat het product niet aan de eisen voldoet.

Als een recall wordt uitgevoerd is dat meestal al lang voordat het product de consument bereikt. Heel af en toe gebeurt het dat het product al bij de consument is. In die gevallen wordt de consument veelal via de media voor het betreffende product gewaarschuwd. Ook op de website van de Voedsel- en Waren Autoriteit wordt zo’n recall vermeld.